Responsibility


Home > Sustainable Development Report

Disclosure

31/03/2018

BCTC Kiểm toán hợp nhất Tổng Công ty năm 2017

658.17 K Download
27/03/2018

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018

1.03 M Download
27/03/2018

Tình hình đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp năm 2018

742.27 K Download
27/03/2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

512.51 K Download