News


Home > Speech

Announcements

21/06/2021

135.55 K Download

04/02/2021

940.17 K Download
Thư chúc mừng 45 năm

28/07/2020

Thư chúc mừng 45 năm

7.64 K Download
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

28/07/2020

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

7.64 K Download
Thư chúc Tết 2020

28/07/2020

Thư chúc Tết 2020

593.71 K Download