Tin Tức


Trang chủ > Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phát động chiến dịch mới nhằm hạn chế rác thải nhựa

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động này bằng Chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần” (Say No to single use plastics)...

Nhiều sản phẩm mới hấp dẫn tại hệ thống Saigontourist

Một số đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) giới thiệu các sản phẩm mới dành cho du khách, khách...