Công bố thông tin

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Xin vui lòng click vào tài liệu để download: Thông báo bán đấu giá Hồ sơ đấu giá

09/11/2015

Báo cáo tài chính 3 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Thông báo mời thầu "Tư vấn kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015"

THÔNG BÁO MỜI THẦU    - Tên Bên mời thầu      : TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV  - Tên gói thầu              :  “TƯ VẤN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH...

24/08/2015

Trang