Công bố thông tin

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

30/03/2017

CÔNG BỐ BỘ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 5 SAO TIÊU CHUẨN SAIGONTOURIST

Ngày 14/6/2017, tại khách sạn 5 sao Grand Saigon, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã họp báo công bố Bộ Quy trình Quản lý Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist.   Với mục tiêu trở thành một trong...

14/06/2017

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông hiện hữu về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty...

31/05/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty...

21/04/2017

Trang