Khách sạn Saigon-Quảng Bình

Add: 20 Quach Xuan Ky St., Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Tel: 84.52. 3822276 | Fax: 84.52. 3822404 | Email:sgquangbinhtourist@vnn.vn |

Hotel & Resort