Nhà hàng Đệ Nhất

Địa chỉ: 21 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (848) 3846 2944 - 3844 1199 | Fax: (848) 3844 4282   | Email:first.hotel@hcm.vnn.vn |

Nhà hàng