Tin tức

Chuyên gia nước ngoài tái thẩm định Cao nguyên đá Đồng Văn

Trong các ngày từ 6 đến 9/8, Đoàn chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã đi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí của Công viên địa...

12/08/2014

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại tuần lễ “Đại đoàn kết ASEAN”

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, tuần lễ "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" sẽ diễn ra từ ngày 18-23/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng...

12/08/2014

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch

(TITC) - Ngày 13/3/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định số 23/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

10/08/2014

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” từ ngày 18 - 23/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà...

09/08/2014

Trang