Tin tức

(TITC) – Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2019, chiều ngày 15/1, tại Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Phiên họp tham vấn du lịch ASEAN – Liên bang Nga lần thứ 9. Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Trùng...

16/01/2019

(TITC) – Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2019, chiều ngày 15/1, tại Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Phiên họp tham vấn du lịch ASEAN – Liên bang Nga lần thứ 9. Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Trùng...

16/01/2019

(TITC) – Tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49 diễn ra trong 2 ngày 14-15/1/2019, các nước ASEAN đã rà soát báo cáo của các Ủy ban hợp tác ASEAN, trong đó có nội dung về phát triển các sản...

15/01/2019

(TITC) – Tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49 diễn ra trong 2 ngày 14-15/1/2019, các nước ASEAN đã rà soát báo cáo của các Ủy ban hợp tác ASEAN, trong đó có nội dung về phát triển các sản...

15/01/2019

Trang