Khách sạn Saigon-Quảng Bình

Địa chỉ: 20 Quach Xuan Ky St., Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Điện thoại: 84.52. 3822276 | Fax: 84.52. 3822404 | Email:sgquangbinhtourist@vnn.vn |

Khách sạn & Khu du lịch