Khách sạn Majestic

Địa chỉ: 1 Dong Khoi Str., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: (84-8) 3829 5517 | Email:majestic@majesticsaigon.com.vn |

x

Khách sạn Majestic

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch