Đây là chuỗi các hoạt động thiết thá»±c chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động mang sắc màu văn hóa Tây Nguyên tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoạt động có sá»± tham gia của đồng bào 12 dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, KhÆ¡ Mú, Tà Ôi, CÆ¡ Tu, RagLai, Ê Äê, Khmer và đồng bào dân tộc Chăm, Ninh Thuận mới về hoạt động hàng ngày tại Làng. Ngoài ra, Ban tổ chức huy động 20 nghệ nhân dân tộc Ê Äê, 10 nghệ nhân là 5 cặp vợ chồng dân tộc Giẻ Triêng, XÆ¡ Đăng, Ba Na, các bạn trẻ Tây Nguyên… tham gia trình diễn.

Air Jordan IV 4 Shoes