Công ty CP DV DL Chợ Lớn

Địa chỉ: 787 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3924 5091 – (84-8) 3924 5096 | Fax: (84-8) 3924 5100 | Email:info@cholontourist.vn |

Khách sạn & Khu du lịch